top of page

שער הכניסה שלי לעולם ההריון, הלידה וההורות נפתח בשנת 2010

מאז אני ממשיכה להרחיב עוד ועוד את הלמידה שלי. עם השנים נוספו כובעים רבים

שאותם אני משלבת בכל אחד מסוגי הליווי והתמיכה שאני מעניקה.

כאן תוכלו למצוא בכל קישור מספר מילים על כל תחום התמחות בנפרד.

 

דולה - ליווי לידה

 

מדריכת הכנה ללידה

 

תרפייה מוכוונת לידה - BIRTH ORIENTED THERAPY

הדרכת הורים

bottom of page